براساس ارزيابي گزارشات ارائه شده دبيرستان دوره اول نمونه دولتي شهيد همّت از سوي

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران گواهينامه هوشمندسازي و ستاره دريافت كرد.

 

 

 


 


 

 

                                 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

آدرس : تهران، نبرد جنوبی، 35 متری ولی عصر، انتهای خیابان شهید آقاجانلو
تلفن : 33723336
آدرس رايانامه : school hemmat15 ir